РезервацијаНовости - Хотел Дрим

Изложба на фотографии на Зоја Наскова

Изложба на фотографии на Зоја Наскова

петок, 11 септември 2015

”Барајќи светлина - фотографии од моите патувања”
Изложба на фотографии на Зоја Наскова.

во Хотел Дрим**** во Струга, во соработка со Центарот на Култура на Струга.

Датум: 17 Септември – 4 Октомври 2015

Отварање на изложбата на 17 Септември во 19.00ч 
во фоајето на Хотел Дрим****.

Повелете!

-

“Searching for the Light – photographs from my travels”
Photography Exhibition by Zoya Naskova.

In Hotel Drim****, in collaboration with the Struga Center for Culture.

Date: 17 September to 4 October 2015
Official Opening 17 of September at 7.00 p.m in the Hotel Drim**** lobby.

Welcome!

-

Зоја Наскова го набљудува светот низ фотографскиот објектив веќе повеќе години. Често патува и истражува, приватно и професионално, и посебно задоволство е да се понесат впечатоците и новите видици преку фотографски отпечатоци. Светлината и боите на животот маѓепсуваат каде и да сте, и во своите фотографии Зоја се стреми да го долови радоста која зрачи околу нас.Зоја ги има изложено своите фотографии на неколку наврати и локации, во Македонија, САД, Чешката република, Австрија и други земји. / Zoya Naskova observes the world through the photographic lens for many years now. She often travels and explores, privately and professionally, and it gives her a great pleasure to bring along her impressions and new points of view in the form of photographic imprints. The light and colors of the world enchant wherever you happen to be and in her photographs Zoya strives to capture the joy which radiates around us.Zoya has exhibited her photographs on a few occasions and locations, in Macedonia, USA, the Czech Republic, Austria and other countries.