РезервацијаНовости - Хотел Дрим

54ти Струшки Вечери на Поезијата

54ти Струшки Вечери на Поезијата

понеделник, 17 август 2015

На 54-тите Струшки вечери на поезијата, кои ќе се одржуваат еден ден подолго од минатите изданија, од 23-ти до 31 август, ќе учествуваат триесет и девет странски поети...
-
On the 54th edition of the Struga Poetry Evening, which will be held from 23rd till 31st of August, will participate 39 foreign poets...