РезервацијаНовости - Хотел Дрим

Zoover Award Bronze 2015

Zoover Award Bronze 2015

четврток, 13 август 2015

Hotel Drim**** has been rated one of the best by visitors on the website Zoover, and so wins a Zoover Award Bronze 2015!

We are very proud! ‪#‎happy‬ 

www.zoover.com

-

Хотел Дрим**** е рангиран како еден од најдобрите според посетителите на веб-страната Zoover и го доби бронзениот медал за 2015-та година!

Ние сме многу горди! ‪#‎среќни‬