РезервацијаКлуб Картичка

Во функција на максимум персонализиран сервис за нашите гости, имплементирајќи ги најсовремените интернационални стандарди и можности - менаџментот на компанијата, како новитет во нашата туристичка понуда, а со цел добивање највисока вредност за платените пари на нашите гости,  ја воведува бизнис картичката:

DRIM CLUM CARD