РезервацијаЦени и резервации - Хотел Београд

Ако се одлучите да престојувате во нашиот хотел, ве упатуваме да направите навремена резервација по електронски пат или на нашите телефони во секое време, а исто така, може да се информирате за цените на нашите услуги преку истите начини.